Page 15

Arthodent

binnen de branche Nauwe contacten Arthodent vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt in de branche. Daarnaast wil het bedrijf ook graag meedenken over ontwikkelingen. Mede om die reden is Arthodent aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT). Eén van de producten van de VGT zijn de ‘veiligheidsinformatie- bladen’. Hierin staat informatie over producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Voorheen werd deze informatie door de VGT verstrekt via de digitale ‘Dental Stoffen Manager’ en lag het initiatief bij de eindgebruiker om deze te raadplegen. Dat is nu veranderd en dat betekent dat leveranciers van producten met gevaarlijke stoffen de plicht hebben om deze informatie actief aan hun klanten te verstrekken. Remco: “Lid zijn van de VGT zorgt ervoor dat wij in gesprek blijven met andere dental depots en dat wij onze stem laten gelden in de branche. Samen bundelen we onze krachten en delen we kennis om onze eindgebruikers van de juiste informatie te voorzien.” ARTHODENT 13


Arthodent
To see the actual publication please follow the link above