Page 6

Zevij

REPORTAGE DE KRACHT VAN INNOVATIE BELANGRIJKE ROL VOOR LEVERANCIER ÉN GROOTHANDEL Innovatie… Het is misschien wel het meest gebruikte ‘USP’ in de ondernemerswereld. Ieder gezond bedrijf wil innoveren, verbeteren en zich verder ontwikkelen. Zelfs in tijden van crisis. Maar wil alleen is niet genoeg. Om verbeteringen en vernieuwingen succesvol in de markt te zetten, is een doordachte strategie nodig. Neem nu onze eigen branche. Natuurlijk is het aan de leverancier om met nieuwe producten te komen. Maar het is minstens zo belangrijk om ontwikkelingen op de juiste manier in de markt te zetten. Op dat moment komt ook de groothandel om de hoek kijken: het gezicht en de stem voor de uiteindelijke eindgebruiker. Waar staan we in onze branche als het gaat om innovatie? Wat doen we om nieuwe, succesvolle producten te lanceren? De Kracht Van vroeg leveranciers, groothandels en eindgebruikers naar het belang van innovatie voor hun bedrijf. Breed begrip Voorafgaand aan ons onderzoek onder de Zevij-achterban verdiepten we ons in het begrip innovatie. Want waar hebben we het nu eigenlijk precies over? Natuurlijk denken we al snel aan de ontwikkeling van nieuwe, baanbrekende producten. Maar ook het aanpassen en uitbreiden van bedrijfsprocessen of het betreden van een nieuwe markt valt onder innovatie. Volgens de Van Dale staat innovatie voor ‘het invoeren van iets nieuws’. Meer specifiek: ‘Het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen binnen een organisatie of in breder verband’. Het woord ‘invoeren’ is daarbij essentieel. Want het gaat niet alleen om het bedenken van nieuwe dingen. Het product, idee of proces moet daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Pas dan spreken we van innovatie. Niveaus Innoveren kan op verschillende niveaus. Productinnovatie ligt het meest voor de hand. Bedrijven werken en masse aan het realiseren van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten. Daarnaast zijn er innovaties in het proces. Organisaties kiezen voor een nieuwe werkmethode, gaan een nieuwe markt bespelen of realiseren een nieuwe organisatievorm. Een ander niveau is conceptinnovatie. Het gaat dan om de gedachte achter het bedrijf. Je merkt deze verandering in de hele bedrijfsvoering. En natuurlijk zijn er ook innovaties in de markt. Denk aan samenwerkingen tussen organisaties of de bouw van een netwerk . Innovatiefilosofie De leveranciers die we naar hun beleid op het gebied van innovatie vroegen, kwamen in eerste instantie vooral met vernieuwingen op productniveau. Maar daar bleek vaak wel een duidelijke ‘innovatiefilosofie’ achter te zitten. Rami Amsterdam bijvoorbeeld wil een gerenommeerde wereldwijde speler zijn op het gebied van pneumatische gereedschappen en toebehoren met als doel een gezonde, effectieve en veilige werkomge- 4 DE KRACHT VAN Patty van Broekhoven, Commercial Director van DEVENTER Profielen: “Wij staan ervoor open om met behulp van innovatie oplossingen naar ons toe te trekken”


Zevij
To see the actual publication please follow the link above